Sportovní hrátky s prvky dětské jógy

 

Jedná se o formu hravě pojatého pohybového cvičení s jógovými prvky – dechové techniky, práce s prsty, očima, rovnováhou, myslí, soustředěním, přesností a vše by mělo formou hry tvořit harmonicky všestranně vyvážený celek.

U dětí kolem 3 let věku jde především o nácvik dynamického pohybu, všestranně rozvíjejícího dětský pohybový aparát, o vytváření správných pohybových stereotypů, o vnímání těla jako takového, jeho těžiště a rovnováhy a o kompenzaci případné růstem způsobené svalového disbalance a svalového zkrácení. Používají se krátké sestavičky, proložené vyprávěním, říkankami, písničkami, je nutné nepřetěžovat a relaxovat především tím, že často měníme činnosti.

U dětí kolem 4 let věku platí vše výše uvedené, ale je možné zjemňovat a využít jejich delší soustředěnost. Také více dbáme na vytváření správných dechových návyků, děti lze sfázovat s dechem a docílit tak například vzpřímeného držení těla.

Děti motivujeme zvukem hlasu, příkladem, hudbou, obrázky, názornými předměty (hračkami), i vlastními výrobky dětí. Formou hry si uvědomujeme a poznáváme vlastní tělo.

Maximální počet dětí ve skupině je 8-10, v případě většího zájmu budou děti rozděleny do dvou skupinek. Vzhledem k nízkému věku dětí a jejich schopnosti soustředit se.bude cvičení trvat 30 minut.

Přihlášení na DĚTSKOU JÓGU

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: