Chlór versus slaná voda
aneb výhody a nevýhody obou postupů.

 

Bazén používající desinfekci na bázi chloru (chlorovaný bazén):
Bazén, který v pravidelných intervalech je desinfikován např.chlornanem- přípravkem, který do bazénové vody dostává chlor, který účinně likviduje bakteriální znečištění


Výhody:
•    Výborná účinnost proti bakteriím a virům
•    Při dodržování dávkování malé riziko pro plavce
•    Ověřená a lety vyzkoušená metoda desinfekce s přesným dávkováním technologií
•    Desinfekce běžně používaná i v domácnostech nebo k sanaci studní (SAVO)
•    Vyhláškou stanovené přesné hranice kolik smí roztok obsahovat látky 
         v ukazatelích volný a vázaný chlór.

 

Nevýhody:
•     Nebezpečí v podobě druhotných projevů desinfekce (trichloraminy)
•     Klasický bazénový „odér“ (chloraminy)signalizuje přílišný obsah vázaného chloru a špatnou ventilaci bazénové haly


Závěrem:
Bazény využívající chlorovou desinfekci vody přímím dávkováním technologií 
    v podobě např.chlornanu jsou vyzkoušenou variantou desinfekce vody, která je při dodržování všech pravidel účinná a zdraví lidí neškodná.

 

Bazén používající desinfekci na bázi soli (slaný bazén, mořský bazén):
Bazén, kde plnicí voda je smíchána v přesném poměru s mořskou solí (NaCl-chlorid sodný) a kde se chlor obsažený v soli uvolňuje do vody elektrolýzou. Jedná se tedy vlastně o bazén desinfikovaný chlórem, kdy se chlor dostává 
      do vody bazénu jinou cestou než přímou z dávkovače. Obsah soli v mořské vodě činí cca 3,5%. Pseudomořská voda je udržována v koncentraci cca 0,5% soli tedy       na hranici přibližně fyziologického roztoku.

 

Výhody:

•     Legionella nemá ráda slané prostředí
•     Potlačuje růst mikrobů
•     Má aseptické účinky-není to absolutní
•     Je šetrnější k pokožce-nedochází k „louhování“ pokožky
•     Nezpůsobuje alergické reakce a červenání a pálení očí
•     Pozitivně působí na kožní onemocnění (se kterým se nesmí do veřejného bazénu chodit!!!)


Nevýhody:

•    Zpravidla podceněné množství soli a tím nedostatečně ošetřená voda
•    Při podcenění dávkování soli dochází k bakteriální kontaminaci a neúčinnosti desinfekce
•    Problém při nutnosti střídat desinfekční prostředek
•    Uvolnění chlorovodíku do prostředí


Závěrem:
Bazén používající slanou vodu je bazén používají chlorovou desinfekci. Chlor se do vody dostává jinou cestou než přímím dávkováním technologií, ale je ve vodě přítomen. V bazénech se slanou vodou je třeba větší obezřetnosti a pečlivosti     v hlídání množství chloru, protože dávkování soli nemusí být tak přesné jako dávkování technologii v podobě chlornanu či jiného obdobného přípravku. Může pak dojít k poklesu schopnosti chloru likvidovat bakterie a tím dojde
                 ke kontaminaci vody.

Ve slaných bazénech se standardně měří úroveň volného i vázaného chloru a vztahují se na tyto bazény stejná pravidla. Není pravdou, že slaný bazén používá bezchlorovou technologii.