Na této stránce ještě pracujeme - aktualizujeme informace!

1. OZP

Příspěvek na plavání rodičů s dětmi

Od ledna 2010 dochází k úpravě programu Plavejte s OZP. Oborová zdravotní pojišťovna dává v tomto roce možnost čerpat příspěvek rodičům s dětmi od 1 do 7 let v jakémkoliv bazénu v celé České republice bez ohledu na region, roční období a provozní dobu. Příspěvek až do výše 500 Kč lze uplatnit na předplatní vstupenky do bazénů nebo na velmi oblíbené kurzy plavání rodičů s dětmi. Tímto způsobem chce OZP podpořit zdravotní prevenci v rodinách a dobrý motorický vývoj dětí, které jsou dnes ohroženy mnoha civilizačními riziky - především stále menším množstvím pohybu.

Příspěvek ve výši 500 Kč/rok můžete využít na:

•nákup předplatní vstupenky do jakéhokoliv bazénu v ČR, poskytujícího tyto služby na základě povolení příslušných orgánů

•kurzy plavání rodičů s dětmi

Podmínky čerpání:

•příspěvek je určen dětem-pojištěncům OZP ve věku od 1 do 7 let

•pro čerpání příspěvku je nutné doložit originální účetní doklad o zaplacení, vystavený v roce 2010

•příspěvek lze čerpat pouze jednorázově na jednu z nabízených možností

•o příspěvek je možné žádat do 31.12.2010 (k tomuto datu musí být požadované doklady doručeny do OZP)

Požadované doklady:

•vyplněná "Žádost o příspěvek na plavání rodičů s dětmi"

•originální účetní doklad o zaplacení vybrané aktivity

Jak příspěvek získáte?

•po úhradě vybrané aktivity si nechte vystavit účetní doklad, který si uschovejte

•k vyplněnému formuláři "Žádost o příspěvek na plavání rodičů s dětmi", který naleznete na našich www.ozp.cz v sekci "Formuláře - Zdravotní programy" (hledejte na hlavní stránce) nebo na našich pobočkách či kontaktních místech, přiložte originální účetní doklad o zaplacení vybrané aktivity a vše musí být doručeno nejpozději do 31. 12. 2010 zdravotní pojišťovně k proplacení na adresu: OZP, odd. úhrad, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 (do data platnosti příspěvku lze předat i osobně na kterémkoliv konktaktním místě OZP)

Formulář:

Dokument PDF | 152 kB

Žádost o příspěvek na plavání rodičů s dětmi

Dokument DOC | 487 kB

Žádost o příspěvek na plavání rodičů s dětmi

 

Podrobnější informace se dozvíte na infolince 261 105 555 nebo na kontaktních místech OZP.

OZP si vyhrazuje právo měnit obsah, organizační zajištění i dobu trvání všech programů fondu prevence.

 

2. VoZP

Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let.  

    Za účelem podpory zdravého vývoje kojenců a batolat zařazuje VoZP ČR příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000,-Kč na rok, nejvýše však do limitu prokázaných nákladů. Dítě i rodič musí být pojištěnci VoZP ČR.

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady:

  •   žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu zde, nebo získat na  pobočce VoZP ČR),
  •   originál dokladu o úhradě kurzu,
  •   potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - musí obsahovat číslo pojištěnce (rodné číslo) dítěte a rodiče, příjmení, jméno, razítko a podpis zástupce organizace.

Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věku.  

    VoZP ČR poskytne příspěvek 500,-Kč 1 x ročně, maximálně však do výše prokázaných nákladů, na cvičení rodiče s malými dětmi v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi. Podmínkou proplacení je potvrzení o uhrazení kurzu a identifikační údaje pořádající organizace.

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady:

  •   žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu zde, nebo získat na pobočce VoZP ČR),
  •   originál dokladu o úhradě kurzu,
  •   potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - musí obsahovat číslo pojištěnce (rodné číslo) dítěte a rodiče, příjmení, jméno, razítko a podpis zástupce organizace