CENÍK platný od 1.9.2017

cenu jsme od roku 2013 nenavýšili
 
počet
placených lekcí
v kurzu
cena kurzu přepočítaná cena
 jedné lekce
8 2.840,-Kč 355,-Kč
16 5.600,-Kč 350,-Kč
24 8.280,-Kč 345,-Kč
32 10.880,-Kč 340,-Kč
40 13.400,-Kč 335,-Kč
 
počet prázdninových lekcí cena kurzu přepočítaná cena jedné lekce
5 (intenzivní kurz) 1.775,-Kč 355,-Kč
6 2.130,-Kč 355,-Kč
Zaplacením kurzovného projevujete svůj souhlas s storno podmínkami 
 
Poskytujeme sourozeneckou slevu 200,-Kč na každé další placené dítě.

V případě vyjímečné individuální dohody o jiných platebních podmínkách je cena jedné lekce 400,-Kč.

Pro těhotné klientky poskytujeme během třetího trimestru a v době šestinedělí následující platební podmínky:

- 500,-Kč nevratná záloha za rezervaci místa v kurzu a zaregistrování do systému auksys /plaváček má možnost omlouvat a nastavovat náhradu jako standardní účastníci kurzu/

- 300,-Kč platba při každé absolvované lekci.

počet
placených lekcí
v kurzu
cena kurzu přepočítaná cena
 jedné lekce
8 2.840,-Kč 355,-Kč
16 5.600,-Kč 350,-Kč
24 8.280,-Kč 345,-Kč
32 10.880,-Kč 340,-Kč
40 13.400,-Kč 335,-Kč
 

 

Platbu kurzů můžete realizovat bankovním převodem nebo v hotovosti na recepci. U nás nelze platit platební kartou :-(

Rozhodnete-li se pro hotovostní platbu, bude Vám vystaven příjmový doklad, který po Vás mohou v recepci žádat k předložení při příchodu na první lekci plavání. Při platbě převodem prosím poukažte platbu na náš účet vedený u  Raiffeisen BANK pod číslem 7640354001/5500; jako var. sym. prosím uveďte číslo Vašeho osobního var. sym., které Vám bylo přiděleno při registraci do našeho náhradového systému a najdete jej v záložce "detail"; do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte, za které je platba prováděna.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Vážení klienti, na základě odplavaných běžných kurzů Vám nabízíme, v červenci a v srpnu, slevu na plavání. Během školního roku probíhá celkem pět kurzů a proto o prázdninách u nás Ti nejvěrnější plavou za polovinu! 

 

 1 kurz             10% SLEVA

 2 kurzy            20% SLEVA

 3 kurzy              30% SLEVA

 4 kurzy                 40% SLEVA

 5 kurzů                     50% SLEVA

 

K čerpání slevy stačí předložit alespoň jednu plavenku a my si v systému Auksys dohledáme kolik kurzů jste absolvovali v požadovaném období.

Sleva je nepřenosná - mohou ji opravdu čerpat jen klienti, kteří na kurzy chodí a je uplatnitelná pouze na plavecké kurzy v červenci a srpnu.

 

ORGANIZACE KURZŮ

Kurzy plavání u nás mají osm lekcí po třiceti minutách. V případě zájmu více jak tří klientů otevíráme průběžně stále nové kurzy, jejichž délka je vždy dle aktuálního zahájení stanovena tak, aby zapadala do cyklu již běžících kurzů. Kurzy jsou vedeny tak, aby na sebe plynule navazovaly - děti u nás plavou od narození až do své dospělosti :-) a výsledkem výuky je dobré zvládnutí všech plaveckých způsobů, což se nám již skoro dvacet let daří. Běh standardních kurzů zahajujeme v září a ukončujeme v červnu /jedinou delší přestávkou jsou vánoční svátky/. Kurzy plavání malých dětí běží stále mimo státních svátků. Během léta /červenec, srpen/ probíhají prázdninové kurzy plavání, které jsou cenově zvýhodněny.

Cenově zvýhodněno je také předplatné na delší období /nabízíme možnost předplacení až 40 lekcí plavání/.

Po celou dobu placených lekcí je možné prostřednictvím našeho náhradového systému omlouvat si svou nepřítomnost na lekcích a následně za tyto řádně omluvené lekce čerpat náhrady. Čerpání těchto náhrad se řídí pravidly, které jsou sepsány v provozním řádu  pro účastníky kurzů. 

Náhrady lze čerpat jen v rámci placených kurzů, po ukončení kurzů nárok na náhrady zaniká!!!! Náhradový systém je v podstatě jakýsi výměnný obchod mezi klienty, kteří si jeho prostřednictvím mezi sebou vyměňují omluvené lekce za lekce k nahrazování.