PROVOZNÍ ŘÁD

 

je schválen Krajskou hygienickou stanicí. Přihlášením do našich kurzů /registrací do náhradového systému a zaplacením kurzovného/ projevujete souhlas s jeho zněním a zavazujete se k jeho dodržování.

 

SVĚT DĚTÍ NA DLANI, Plavecká školička

KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

Provozovatel: Svět dětí na dlani s.r.o.

Odpovědná osoba: Bc. Vladimíra Lipovská - jednatelka

Tel.: +420 603 543 387

IČ: 282 461 87

DIČ: CZ282 461 87

www.svetdetinadlani.cz

e-mail: vladkalipovska@gmail.com

Provozní doba:    Po – Pá     9:00  -  18:00

Adresa: Černokostelecká 2205/18

251 01  Říčany

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou pro účast v kurzu a zákonní zástupci přihlašovaného dítěte je pro účast v kurzu stvrzují zaplacením kurzovného.

(Provozní řád je vypracován podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. Pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat).

V případě závažného nedodržování hygienických zásad a bezpečnostních opatření si SVĚT DĚTÍ NA DLANI vyhrazuje právo okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez nároku rodičů na vrácení kurzovného!!! Za způsobené škody bude požadována náhrada škody v plné výši.

Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o dodržování základních předpisů, hygienických zásad a bezpečnostních pravidel, které jsou předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb. Snažíme se, abychom nekladli na naše klienty přehnané požadavky, ale pracujeme s malými dětmi, proto je jejich dodržování naprosto nezbytné. Do Provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-li situace zahrnuta v Provozním řádu, věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností. Své připomínky řekněte přímo personálu nebo využijte možnosti vše zapsat do Knihy přání a stížností, která se nachází na recepci. Doufáme, že čas strávený u nás bude pro Vás i Vaše děti vždy příjemným zážitkem, a že se k nám budete rádi vracet.

 

Prostor SVĚTA DĚTÍ NA DLANI je určen pouze pro registrované klienty a nikoliv pro veřejnost.

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KURZŮ:

 

1)  Veškeré informace o našich aktivitách jsou k dispozici na informačních nástěnkách nebo na internetových stránkách www.svetdetinadlani.cz

2)  Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami a s vlastním Provozním řádem SVĚTA DĚTÍ NA DLANI.

3)  Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené, ve věku od 5 měsíců do 6 let po zaplacení kurzovného.

4)  Plavání je určeno dětem od 5 měsíců do 6 let v bazénu 6x3,5m s hloubkou 120cm. Děti budou rozděleny do skupin v max. počtu 7 dětí dle věku a pokročilosti.

5)  Denně bude zařazeno max. 20 lekcí.

6)  Součástí každé lekce je seznámení  se s výukou, krátké cvičení a max. půlhodinový pobyt ve vodě.

7)  Lekce probíhají pravidelně v kurzech, 1x týdně, v daný den a hodinu /mimo speciální kurzy, které probíhají dle dohody s klienty/.

8)  Natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely a se souhlasem vedoucí instruktorky z důvodu bezpečnosti dětí.

9)  Na plavence naleznete veškeré informace týkající se Vaší objednané lekce i návod na omlouvání lekcí.

10)  O poruchách a odstávkách Vás budeme okamžitě informovat, jakmile uvedenou skutečnost zjistíme.

11)  O veškerých aktivitách můžete být pravidelně informováni prostřednictvím mailu.

12)  V případě onemocnění instruktorky zajišťujeme odborné suplování.

13)  Po konzultaci s rodiči si vyhrazujeme právo na přesuny dětí v jednotlivých skupinách.

14)  Chovejte se, prosím, ohleduplně k ostatním klientům a dětem a také k veškerému zařízení.

15)  Zaplacením kurzu stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem a plně mu porozuměli.

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY:

1)  Po vstupu do prostor SVĚTA DĚTÍ NA DLANI odložte kočárky do místnosti k tomu určené, nachází se vpravo od recepce.

2)  Na recepci předložte Vaši plavenku, po té obdržíte klíček od skříňky v šatně. Plavenka je Vaše vstupenka na danou aktivitu a zároveň doklad o zaplacení kurzovného.

3  Při poškození zámku skříňky či ztrátě klíčku je klient povinen zaplatit na recepci jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč.

4  Návštěva SVĚTA DĚTÍ NA DLANI je možná pouze v době Vaší placené lekce nebo náhrady, či jiné plánované akce.

5)  Ve vstupních šatnách zanechte svrchní oblečení a obuv v botníku. V prostorách centra se pohybujeme v přezůvkách – je možné použít gumovou, čistou obuv – k bazénu. Sálovou obuv – tělocvična. Pantofle, domácí obuv – herna a ostatní aktivity.

6)  Autosedačky je možno brát s sebou do šaten i k bazénu.

7)  Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo. Konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených. Je zakázáno chodit do lekcí se žvýkačkou, bonbonem.

8)  Děti se nesmí pohybovat v prostorách samostatně, pohybujeme se pomalu, dáváme pozor na kluzké podlahy, okraje a stupínky, celkově dbáme na bezpečnost našich dětí.

9)  Do SVĚTA DĚTÍ NA DLANI máte možnost přijít 30 minut před začátkem Vaší lekce, po lekci plavání doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy alespoň hodinu (ve velkých mrazech až 90 minut), výrazně tím snížíte riziko nachlazení vašich dětí. Využijte možnost občerstvení na  recepci nebo zázemí herny.

10)  Všechny Vaše věci si zamykejte do skříněk, osobní věci doporučujeme nosit v košíku s sebou k bazénu. Košíky jsou k dispozici v šatnách.

11)  Nenechávejte děti nikdy bez dozoru. Věnujte svým dětem pozornost, nesete za ně plnou zodpovědnost. Pro děti, které neplavou, pouze Vás doprovází, je zajištěn zpoplatněný dozor.

12)  Při výuce plavání starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka odpovědnost za děti jen na dobu určenou pro tuto lekci, při odchodu na WC doprovází dítě vždy rodič! Před a po této době nesou odpovědnost za dítě rodiče nebo osoba, která dítě doprovází.

13)  Rodiče ručí za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení SVĚTA DĚTÍ NA DLANI, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit způsobenou škodu v celém rozsahu.

 

HYGIENICKÉ ZÁSADY:

1)  Do bazénu je zakázán vstup s akutním nebo infekčním onemocněním, či závažnými poruchami vnitřních orgánů, po požití alkoholu a narkotik.

2)  Omezte před danou aktivitou jídlo a pití. Při fyzické zátěži by mohlo dítě následně zvracet.

3)  Před vstupem do bazénu a po použití WC je nutné se řádně osprchovat a omýt sebe i své dítě mýdlem BEZ PLAVEK, důkladně se odlíčit, vstup do šaten je možný 15 minut před zahájením lekce. Absolutně neakceptovatelný je příchod z domova v plavkách!!!

4)  Před zahájením lekce se dítě preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou. Nočníky jsou k dispozici po celou dobu lekce u bazénu.

5)  Každé dítě používá vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou i pasu. Plavečky lze zakoupit kdykoliv na recepci. (plavací plenky).

6)  Dlouhé vlasy musí mít děti i rodiče sepnuty (gumičky, sponky), každý kdo se potápí, si musí omýt vlasy šamponem nebo použít koupací čepici.

7)  Při rýmě zvažte účast na lekci, používejte papírové kapesníčky u bazénu.

8)  Jestliže se dítě v prostorách sprch, šaten, bazénu, či do vody pokaká nebo poblinká hlaste to okamžitě instruktorce!

9)  Pokud se přijde podívat na bazén další osoba, MUSÍ mít osprchované nohy + vhodné přezutí a převlečení (plavky nebo tričko a kraťasy). Z hygienických důvodu se k bazénu VŽDY převlékáme!!! V ostatních případech Vám nebude vstup umožněn. Doprovod má také možnost sledovat lekci z galerie , která se nachází v 1. patře nad bazénem.

10)  Plavky musí být před každou lekcí řádně vyprány.

11)  Po ukončení lekce se osušte již ve sprchách, plavky svlékněte a vyždímejte ve sprchách. V županu či osušce přejděte do šaten. Je ZAKÁZÁNO vstupovat do šaten v mokrých plavkách, (předcházíme riziku úrazu – uklouznutí). Fén můžete zdarma použít vedle recepce.

12)  Rodiče zodpovídají za to, že oni i děti jsou zdraví.

13)  Ve vodě se používají pouze pomůcky  a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. O hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let.

14)  Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou ukládány v místnosti k tomu určené. K dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště  (INCIDIN EXTRA, SANITASE). Při dezinfekci je dodržována expoziční doba  dezinfekčního prostředku dle návodu a koncentrace (dle bezpečnostních listů), dezinfekční prostředky se musí měnit 1x za 6 měsíců.

15)  Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění  nečistoty.

16)   Kojení a přebalování dětí je možné v odpočívárně. Přebalovací stoly najdete v šatnách a odpočívárně.

 

INFORMACE O NÁHRADOVÉM SYSTÉMU:

1)  Pokud nemáte s plavání miminek a batolat žádné zkušenosti, domluvte si ukázkovou hodinu, seznámíte se s prostředím, kde plaveme a získáte představu o průběhu kurzu.

2)  Před zahájením 1. kurzu doporučujeme využít víkendový pronájem našeho bazénu a seznámit zvláště starší děti s prostředím, které budou navštěvovat.

3)  Všechny aktuální ceny najdete v ceníku.

4)  Pokud se rozhodnete nastoupit do již rozběhlého kurzu, cena Vám bude vypočtena, dle aktuálních lekcí na recepci a je splatná ihned!

5)  Po zaplacení kurzovného se přihlásíte na webových stránkách SVĚTA DĚTÍ NA DLANI do rezervačního systému AUKSYS, zde máte možnost omlouvat i nahrazovat své lekce.  Při jakýchkoliv potížích nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.

6)  Rodiče, kteří nemají možnost přístupu na internet, omlouvají své děti pomocí SMS nebo telefonicky. Veškeré informace naleznete na Vaší plavence.

7)  Omlouvat lekce máte povinnost vždy i pokud se jedná již o naplánované náhrady, systém nabídne volné místo dalším zájemcům. Náhrady se můžete účastnit pouze po předchozím objednání. Lekce omlouvejte nejpozději do 8. hodiny ranní v den, kdy se Vámi omlouvaná lekce koná.

8)  Vybírat náhrady můžete vždy 1:1 (omluvená lekce:náhradní lekce), při 2 neomluvených hodinách nebo i náhradách ztrácíte možnost dalších náhrad. Jestliže není možno využít náhrad z důvodu obsazenosti lekce, využijte možnost volného plavání v našem bazénu. O termínech budete včas informováni. Mimořádné náhrady jsou vždy dohodou mezi Vámi a vedením SVĚTA DĚTÍ NA DLANI.

9)  Peníze za nevyčerpané lekce se nevrací ani nepřevádějí. Omluvené lekce je nutno nahrazovat v průběhu placeného kurzu, po jeho uplynutí nevyčerpané lekce propadají. 

 

STORNO PODMÍNKY:

1)  Zrušení kurzu před zahájením 1. lekce = 10% storno poplatek z celkové částky.

2)  Zrušení kurzu před zahájením 2. lekce = 20% storno poplatek z celkové částky.

3)  Po 2. lekci již není možné kurz stornovat!

4)  Pokud jste nuceni přerušit docházku z důvodu nemoci, lze domluvit s vedením SVĚTA DĚTÍ NA DLANI alternativní řešení situace.

5)  Ukončení docházky je vždy písemnou formou na mail: vladkalipovska@gmail.com, odhláška musí obsahovat: jméno dítěte, datum a čas kurzu a datum, ke kterému si přejete docházku ukončit.
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A HYGIENA VODY:

1)  Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 238/2011 Sb., stanovující hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č. 84/2001 Sb. O hygienický požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let).

2)  Provozní řád byl zpracován na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb., Doporučených zásad pro pořádání kurzů plavání (koupání) kojenců a batolat a doporučení KHS.

3)  Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikovaných instruktorek plavání kojenců a batolat. Metodika kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí  a praktických zkušeností provozovatele kurzu, odborných publikací a ve spolupráci s pediatrem.

4)  Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů. Úhradou kurzovného stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, a plně mu porozuměli..

5)  Rozměr bazénu je 6x3,5 m a hloubka 120 cm.

6)  Provozovatel provádí denně: měření volného a vázaného chloru, teplotu vody a vzduchu, průhlednost vody. Teplota vzduchu je 1 – 3 °C nižší než teplota vody, teplota vody se bude pohybovat mezi 30 – 31 °C.

7)  Voda v bazénu před zahájením lekcí prochází v celém objemu filtračním zařízením.

8)  Intenzita cirkulace: 20m3/hod.

9)  Technologie úpravy vody: autochlor – úprava bazénové vody elektrolýzou + ozon     (ozonogenerátor) dávkování ozonu bude do výtlačného potrubí před vstupem do   bazénu.

10)  Denně, před zahájením lekcí je vše pečlivě dezinfikováno a omyto čistou vodou. Ostatní prostory, kde se pohybují děti a rodiče jsou několikrát denně důkladně čištěny a dezinfikovány (INDICIN EXTRA, SANITASE). O veškeré dezinfekci jsou vedeny záznamy v knize k tomu určené.

11)  Při případném znečištění vody dítětem je provoz okamžitě pozastaven na dobu nezbytně nutnou k odstranění nečistot.

12)   Hračky a pomůcky používané v bazénu musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Všechny se po ukončení důkladně očistí, vydezinfikují a opláchnou pod tekoucí vodou v místnosti k tomu určené.

13)  Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti.

14)  Provozovatel zodpovídá za řádný provoz kurzů, pravidelné kontroly jakosti vody, úpravu vody, úklid a dezinfekci prostor. 

15)  Úpravna vody, dávkování chemikálií – umístěno v samostatné místnosti vedle bazénu. Pravidelný servis zajišťuje firma Sportakcent spol. s r.o., Svépravická 2, Praha 9.

16)  Pravidelné rozbory vody 1x za 30 dní v rozsahu předpisu č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch provádí akreditovaná ekologická laboratoř PEAL s.r.o., U Vodojemu 15, Praha 4.

 

Děkujeme Vám za důvěru  a věříme, že budete s našimi službami spokojeni!