Angličtina

  • skupinová výuka - menší skupinky 4-5 studentů
  • individuální výuka 1-2 studenti
  • všechny úrovně (elemetary - upper-intermediate)
  • konverzace
  • výuka dospělých i dětí
  • přípravy ke zkouškám a pohovorům

Konverzace: 60min, 90min

Zdokonalení konverzace na daná témata, rozšiřování slovní zásoby. Vhodná pro mírně pokročilé a pokročilé studenty. Kurz konverzace probíhá v rámci inviduální výuky.

90 minut za 600,- Kč


Výuka dětí: 30min

Předškoláci - skupinová výuka - cca 10 dětí - výuka angličtiny hrou.

pololetí za 1 200,- Kč

Skupinová výuka: 60min

Menší skupinka vám zajišťuje dostatek prostoru pro konverzaci i procvičení gramatiky. Velmi často využívám práci ve dvojicích - konverzace a opakování gramatiky a slovní zásoby. Velmi dobře si tak osvojíte jazyk v běžných situacích.

60 minut za 300,- Kč


Individuální: 60min, 90min

Je nejintenzivnější a nejkvalitnější způsob studia cizího jazyka. Výuka je přizpůsobena přesně dle vašich potřeb. Ideální pro studenty, kteří chtějí udělat větší pokrok za kratší dobu.

60 minut za 400,- Kč

Platba skupinové výuky, idividuální výuky a konverzace probíhá měsíčně.

Včas odhlášené hodin (24 hodin předem) nepropadají.

REZERVACE A DOTAZY