Herna s dohledem

Pro naše klienty zabezpečujeme v dopoledních hodinách dohled nad dětmi bez rodičů v naší dětské herně. Poplatek za pobyt v herně je 75,-Kč za každou započatou hodinu, pro klienty kurzů plavání je tato částka 50,-Kč za dozor po dobu potřebnou k absolvování lekce plavání. Herna je přizpůsobena pro pobyt dětí, je zde velké množství hraček, které jsou řádně ošetřovány a pravidelně obnovovány :-) Pod dohledem zde smí být najednou maximálně tři děti, proto doporučujeme místo pro děti si na recepci předem rezervovat. Rodiče dětí musí při předání dítka do herny podepsat prohlášení, kde projevují souhlas s provozním řádem herny. Do herny mají přístup pouze děti zdravé a po dobu pobytu v herně není dovoleno dávat dětem jakékoli jídlo a pití pouze z lahví s dětským uzávěrem, který zamezí vylití tekutiny. Dohlížející osoba má právo dítě k pobytu v herně nepřijmout.

Časy herny s dohledem

pondělí

8:45-12:15

úterý

8:45-12:15

čtvrtek

8:45-12:15

pátek

8:45-12:15

Rezervace