Příměstský tábor
pořádá Plavecká škola Na Fialce

Informace o akci zde budou nejdříve v dubnu 2020.