Jak plaveme

V této části našich internetových stránek bychom Vás rádi stručně seznámili s naší metodikou výuky plavání.

Informace jsou rozděleny podle jednotlivých věkových kategorií, abyste měli přehled, co se děti v určitém věku mohou naučit.

1.věk 6-7 měsíců

Děti ve věku šesti měsíců začínají plavat ve velkém bazénu. V tomto věku podporujeme zejména zádovou polohu - děti posilují svaly celého těla, zejména břišní svaly, nedochází při ní k nežádoucím záklonům hlavičky a prohýbání páteře.

ZÁDOVÉ POLOHY

Využíváme několik základních úchopů :

 • zádová poloha dvouoporová

Rodič drží dítě pod temenem a pod zadečkem, neměl by tlačit pod krk, uši jsou ve vodě.

 • zádová poloha had

Rodič drží dítě kolmo ke svému hrudníku, palce má kolem ramínek a prsty roztažené na zádech miminka.

 • zádová poloha - držení v širokém úchopu

Rodič drží dítě kolem hrudníku, palce pod bradavkami. Pokud zvládneme, můžeme snížit úchop a držet až kolem boků, tím je to pro děti náročnější.

 • zádová poloha na tenké desce

Položíme dítě na desku a držíme jednou rukou pod deskou a druhou přes hrudníček

SVISLÁ POLOHA

Smyslem cviků ve svislé poloze je posilování břišních svalů. Ve věku 6-7 měsíců provádíme jen opatrně, největší důraz je kladen na plavání na zádech. Důležité u svislé polohy je, aby byly děti zanořené až ke krčku, neměly ramena ven z vody. Pokud je rodiče příliš vytahují, cvik nemá efekt a také může škodit páteři - děti v tomto věku většinou nesedí, nemají tedy dostatečně posílené zádové svaly.

Příkladem jsou " zvony", "máchání prádla"," šroubek"

Abeceda potápění

Smyslem abecedy potápění je naučit děti reagovat na heslo a zatajit dech a postupnými kroky směřovat ke zvládnutí ponoru pod vodu. Začínáme malým množstvím vody v kelímku, postupně přidáváme. Po zvládnutí plného kelímku jdeme pod vodu.

Potápění pozadu.

V našem klubu potápím děti do jednoho roku pozadu. Jedná se metodiku, která zabraňuje nežádoucímu záklonu hlavy, které často provází ponor po bříšku nebo ve svislé poloze.

Postupné kroky jsou:

1) ponor v klubíčku s předchozím politím

2) ponor v klubíčku bez předchozího polití

3) ponor z máchání

4) posílání pozadu

2. věk 8-9 měsíců

I v tomto věku nadále klademe důraz na zádovou polohu. Používáme zejména zádovou polohu "had" a široký úchop. Můžeme už začínat zařazovat plavání

na bříšku, ale zatím jen omezeně. Na bříšku začínáme plavat kolem 9. měsíce.

BŘIŠNÍ POLOHY

 • břišní poloha "kolotoč"

Držíme dítě pod hrudníčkem za vzdálenější ramínko, zadeček druhou rukou mírně tlačíme dolů - poloha je spíš trochu šikmá. Důvodem je zamezit nežádoucímu záklonu hlavy.

 • břišní poloha - široký úchop

Držíme děti zády k sobě kolem hrudníku, předloktím tlačíme zadeček mírně dolů, poloha opět mírně šikmá.

3. věk 10-12 měsíců

V tomto věku, provádíme to, co jsme se už naučili - tedy plaveme na bříšku, na zádech, ve svislé poloze. Kromě toho můžeme pomalu začít používat pomůcky - např. "rybičku" a tenkou desku. Jsou ale spíš pro zpestření hodin. Nejlepší pomůckou je stále rodič.

V poloze na bříšku rozvíjíme další dovednosti- sbírání balonků, lepení vodolepek.

V tomto věku už většinou děti sedí a lezou. Toho můžeme využít k nácviku dalších nových prvků, kterými jsou:

 • skoky ze sedu

Skoky jsou oblíbenou činností dětí, musíme ale s nimi začínat opatrně. První skoky jsou spíše snosy k hladině. Dítě posadíme na kraj bazénu, držíme kolem hrudníčku a sneseme k hladině. Je důležité je přidržovat, aby neočekávaně nezaklonily hlavičku a nebouchly se. Děti časem začnou při posazení samy naklánět horní polovinu těla směrem k vodě, pak můžeme děti chytat u hladiny. V období věku 10-12 měsíců zatím skáčeme jen k hladině, při skoku nepotápíme, můžeme ale nechat cáknout dětem trochu vody do obličeje. Pod hladinu skáčeme, až zvládnou děti svislý ponor.

 • lezení po deskách

 • houpání na madle

4. věk 12-18 měsíců

 • zádová poloha

V tomto věku už je dost náročné udržet děti na zádech, ale je nutné zádovou polohu zařazovat do každé lekce. Používáme zádovou polohu v širokém úchopu nebo zádovou polohu s oporou o rameno rodiče.

 • břišní poloha

Břišní poloha je v tomto věku oblíbená. Kolem jednoho roku se děti začínají učit držet pomůcku. Začínáme například s malým kolečkem nebo medvídkem. Jedná se o nácvik splývání, děti by neměly kopat.

 • svislá poloha

Je stále oblíbená. Můžeme si dovolit víc "divočit" - děti více zdvihat či vyhazovat do vzduchu.

Abeceda potápění

Od 12 měsíců začínáme s ponorem ve svislé poloze. První ponor ve svislé poloze provádíme tak, že rodič drží dítě kolem hrudníčku čelem k sobě a zanoří ho. Když toto dobře zvládneme, můžeme provádět otočky pod vodou. Provádíme tak, že rodič má dítě zády k sobě, zanoří ho, pod vodou otočí a vynoří ho čelem

k sobě. Můžeme také provádět otočky od lektorky k rodiči.

V této době se snažíme odbourávat signálek. Začínáme tak, že používáme signál zdvojený. Upozorníme, že dítě půjde pod vodu a poté ještě řekneme signálek. Později signálek vynecháme a pouze upozorníme, že půjdeme pod vodou.

Kolem 16-18 měsíců můžeme začít s potápěním po bříšku. Ze začátku potápíme na krátkou dobu a nepříliš hluboko. Provádíme tak, že dítě držíme kolem hrudníku, pomalu protáhneme dítě pod vodou.

Další dovednosti

 • lezení po velkých deskách - je oblíbenou činností. Jakmile začnou děti chodit, můžeme po nich i chodit

 • ručkování na madle

 • skoky

Děti většinou skáčou rády. Skáčeme výhradně ze sedu. Pokud děti samy naklání horní polovinu těla, tak můžeme chytat až u hladiny. Když dobře zvládneme svislý ponor, začínáme skákat se zanořením. Můžeme skákat z okraje z bazénu, z velké desky. Oblíbená je také klouzačka z velké desky.

 • sbírání míčků nebo lepení vodolepek

5. věk 1,5 - 2 roky

Po roce a půl nastává období, kdy se snažíme děti učit prvním základům plaveckých dovedností.

 • břišní poloha

V poloze na břiše se snažíme co nejvíce trénovat splývání. Nejdůležitější je, aby děti postupně natáhly ruce a nohy a v poloze na břiše bublaly. Děti mohou držet pomůcku (MD, MK, medvěda), můžeme provádět závěs na předloktí (děti se chytí předloktí rodiče, rodič drží pod hrudníkem) nebo můžeme dělat tah na tyči. Do dvou let by měly děti zvládnout natáhnout se na vodu a splývat s bubláním

s dopomocí rodičů.

Na břiše také trénujeme odrazy od kraje bazénu. Vždy by to měl být odraz a splývání - ne odraz a kopání nohama

 • zádová poloha

Stále není úplně oblíbená, ale už dochází k postupnému zlepšování. Kolem 2.roku už děti většinou zvládnou určitou dobu ležet na zádech. V tomto věku trénujeme i na zádech splývání, nepodporujeme děti v kopání nohama. Nacvičujeme i na zádech odrazy od kraje bazénu. Snažíme se také, aby daly ruce za hlavu- děláme čepičku z pomůcek, postupně se snažíme o stříšku.

Abeceda potápění

V tomto věku je potápění už velmi pestré. Potápíme po břiše, ze skoku, proplouváme obručí, podplaváváme desky, děláme otočky pod vodou, lovíme hračky. Snažíme se procvičovat orientaci pod vodou - provádíme otočky

pod vodou, děti se snaží při vynoření zachytit určené věci, dále zkoušíme různé pády do vody.

Ponor ale není ještě příliš hluboký.

Další dovednosti

Děti mají stále rádi běhání po deskách, ručkování, skoky. Běhání zkoušíme i samostatně, děti tím procvičují rovnováhu.

Skoky - můžeme začít s nácvikem skoků ze stoje. Musíme ale velmi opatrně. Děti jsou schopné se opravdu odrazit až kolem 2.roku. Proto ze začátku skáčou ze stoje s dopomocí rodičů. Ze začátku je skok ze stoje v podstatě krok do vody. Teprve, až jsou děti schopné se samy snožmo odrazit, mohou skákat samy za rodičem.

Kolem druhého roku můžeme začít s nácvikem šipek. Neskáčeme ale pod hladinu, jen dosplýváme po hladině, abychom nezatěžovali krční páteř. Skok vypadá tak, že si dítě sedne, udělá stříšku, snaží se pořád držet ruce ve stříšce a hlavu mezi rukama, ohne se ke kolenům a skočí a ťukne obličejem do vody.

6. věková kategorie 2 - 2,5 roku

V tomto věku už trénujeme základní plavecké dovednosti, což jsou plavecké dýchání, splývání, pády a skoky do vody, orientace ve vodě, rozvíjení pocitu vody. Začínáme s nácvikem prvních plaveckých pohybů.

SplývánÍ

 • břišní poloha

Kolem 2. roku by měly děti zvládnout na břiše splývat s pomocí a mít natažené ruce a nohy. Zaměřujeme se zejména na samostatné splývání, tedy, že děti posíláme po vodě- ze začátku mají pásek a pomůcku v ruce, později zkoušíme bez pásku. Důležité je, aby dokázaly při samostatném splývání zůstat natažené a nezačaly kopat nohama. Procvičujeme tak splývání se stříškou.

Dále se na břiše zaměřujeme na výdech do vody, ten by měl být pomalý. Postupně se snažíme, aby děti vydechovaly s ponorem obličeje.

 • zádová poloha

Kolem 2.roku děti přestávají mít problém se zádovou polohou. Provádíme jí ze začátku s dopomocí rodičů. Snažíme se, aby děti natahovaly ruce za hlavu. Buď mají ruce do stříšky nebo mají v ruce pomůcku - destičku, medvěda apod. Pomůcku ze začátku dávají na hlavu jako čepičku nebo mají pod hlavu jako polštářek. Později by ale měla být snaha o natažené ruce. Teprve, když děti zvládnou ležet na zádech, uši ve vodě a natažené ruce, dosáhneme správné polohy na zádech. Když děti zvládnou zádovou polohu, můžeme začít s nácvikem kopání nohou.

Skoky a pády do vody

 • skoky ze stoje

Děti začínají kolem 2.roku skákat samy. Když se zvládnou odrážet, můžeme nechávat skočit do vody samostatně. Děti se snaží vykopat nahoru za rodičem.

 • šipky

Zkoušíme "šipky" ze sedu. Děti zkouší udělat stříšku a skočí k hladině,

ne do hloubky

 • pády do vody a orientace pod vodou

Pády do vody pomáhají rozvíjet orientaci pod vodou- můžeme dělat sudy z VD, klouzačku, vyklápět z VD. Pro procvičování orientace jsou dále dobré otočky pod vodou, podplavávání VD, lovení. Samostatný pohyb a rovnováha. Kromě výše uvedeného zkoušíme s dětmi samostatný pohyb ve svislé poloze. Jedná se o šlapání vody. Do lekcí ho zařazujeme pro zpestření a po zábavu. Co se týče nácviku plavání, důraz klademe na plavecké dovednosti. Děti si při samostatném pohybu procvičují rovnováhu. Můžeme jezdit na žížale jako na koníkovi, mít žížalu pod rukama, plavat v kruhu z žížal a podobně. Pro rozvoj rovnováhy je také dobré běhání po VD. Snažíme se, by děti běhaly samy.

7. věková kategorie 2,5 - 3 roky

V tomto věku si dále zdokonalujeme výše uvedené dovednosti.

 • splývání

Děti by měly splývat bez pásku a měly by být schopné splývat už určitou dobu samostatně. To znamená, že když je pošleme, vydrží ležet a někam dosplývat. Trénujeme nadále odrazy od kraje bazénu, a to při břišní i zádové poloze. Děti to zatím nezvládají samy, dopomáhají jim rodiče. Splývání provádíme opět s pomůckou nebo s rukama ve stříšce. Děti by se měly učit zpevnit tělo. Na břiše by měly splývat s obličejem ve vodě a s výdechem. Na zádech zkoušíme hvězdičku bez pomůcky, děti už by se měly udržet chvíli samy.

 • plavecké pohyby

Po zvládnutí splývání můžeme nacvičovat kopání na zádech a na břiše. S nácvikem "znakových" nohou už jsme začali cca před půl rokem. Pro děti je snazší kopat na zádech. Když leží, mají uši ve vodě a mají i správnou polohu těla. Na břiše se snažíme, aby děti kopaly s obličejem ve vodě.

 • výdechy do vody

Délka výdechu by se měla prodlužovat. Měly bychom se snažit o krátký nádech a dlouhý výdech. Další dovednosti Dále pořád rozvíjíme orientaci pod vodou, skoky, pády do vody, lovení. Můžeme zvyšovat hloubku ponoru. Nácvik šipek - zkoušíme skákat hlavou napřed. Dokud ale děti nezvládnou udržet hlavu mezi rukama, tak jen dosplýváme.

8. věková kategorie 3 - 4 roky

V tomto období se soustředíme hlavně na zdokonalování plaveckých dovedností.

 • výdech do vody - měl by být dlouhý a nádech co nejkratší, děti by měly vydechovat s ponořeným obličejem.

 • splývání - snažíme se o správnou polohu těla

 • břišní poloha

Co nejvíce natažené ruce, hlava mezi rukama, obličej dolů + výdech, děti by měly dosplývat několik metrů, zkoušíme také samostatný odraz a splývání.

 • zádová poloha

Dbáme opět na správnou polohu těla - děti se dívají na strop, natažené ruce, zpevněné tělo.

 • orientace pod vodou

 • skoky, pády - skoky by měly být samostatné, zdokonalujeme skákání šipek

V tomto věku dochází většinou k tomu, že děti začínají plavat bez rodičů. Ideální doba je cca 3, 5 - 4 roky. Děti by měly mít dobře zvládnuté samostatné splývání na zádech i na břiše a měly by zvládat pohyb nohou, aniž by ve vodě šlapaly.

9. věková kategorie 4-5 let

V tomto věku začínáme s nácvikem dalších plaveckých pohybů, a to zejména znakových rukou. Podmínkou je, aby děti splývaly bez pásku na zádech, a to i bez pomůcky nebo jen s destičkou. Musí také dobře zvládat znakové nohy. I když v tomto věku už víc trénujeme, stále je potřeba, aby plavání byla především hra.

Nezapomínáme na rozvoj ostatních plaveckých dovedností.
Další způsoby už se pak děti učí na velkém bazénu.

Registrace dětí do kurzu