Organizace kurzů

Kurzy plavání u nás mají čtrnáct lekcí po třiceti minutách. V případě zájmu více jak tří klientů otevíráme průběžně stále nové kurzy, jejichž délka je vždy dle aktuálního zahájení stanovena tak, aby zapadala do cyklu již běžících kurzů. Kurzy jsou vedeny tak, aby na sebe plynule navazovaly - děti u nás plavou od narození až do své dospělosti :-) a výsledkem výuky je dobré zvládnutí všech plaveckých způsobů, což se nám již skoro dvacet let daří. Běh standardních kurzů zahajujeme v září a ukončujeme v červnu /jedinou delší přestávkou jsou vánoční svátky/. Kurzy plavání malých dětí běží stále mimo státních svátků. Během léta /červenec, srpen/ probíhají prázdninové kurzy plavání, které jsou cenově zvýhodněny.

Cenově zvýhodněno je také předplatné na delší období /nabízíme možnost předplacení až 40 lekcí plavání/.

Po celou dobu placených lekcí je možné prostřednictvím našeho náhradového systému omlouvat si svou nepřítomnost na lekcích a následně za tyto řádně omluvené lekce čerpat náhrady. Čerpání těchto náhrad se řídí pravidly, které jsou sepsány v provozním řádu pro účastníky kurzů.

Náhrady lze čerpat jen v rámci placených kurzů, po ukončení kurzů nárok na náhrady zaniká!!!! 

Náhradový systém je v podstatě jakýsi výměnný obchod mezi klienty, kteří si jeho prostřednictvím mezi sebou vyměňují omluvené lekce za lekce k nahrazování.