Příspěvek pojišťoven na dětské plavání

Příspěvky pojišťoven 2024 


Čerpejte příspěvek na kurzy plavání od své pojišťovny.

Kurzy plavání jsou podporované největšími pojišťovnami, proto využijte této výhody a čerpejte příspěvky pojišťoven v maximální výši.

Níže jsme pro vás vybrali TOP 3 pojišťovny a detaily o příspěvku pro rok 2024 na plavání nejen pro kojence, ale pro všechny děti.

Všeobecná zdravotní pojišťovna - Pohyb - VZP ČR

Kojenci 2 000 pro děti do 1 roku na

  • plavání kojenců organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod. a vaničkování.
    Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 2 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 2 000 Kč, nebo například o 1 100 Kč a následně o 900 Kč.)

Děti 2 000 pro děti od 1 roku do 18 let na

  • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech či domech dětí a mládeže apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika) nebo školským zařízením (mateřská škola, základní škola, střední škola)

Více informací na stránkách pojišťovny.

Oborová zdravotní pojišťovna OZP

Příspěvek na plavání a cvičení dětí do 15 měsíců

Kupon pro novorozence ve výši až 3 000 Kč je možné čerpat na:

  • Očkování novorozenců proti rotavirům
  • Náklady spojené s porodem
  • Kurzy plavání a cvičení dětí do 15 měsíců
  • Vybrané přístroje a pomůcky pro péči o miminka (např. odsávačka na mléko, monitor dechu,…)
  • Očkování matky v těhotenství určené pro ochranu novorozenců

Platnost kuponu: 10. 1. - 30. 11. 2024
Více informací na stránkách pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna Plavání

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Všem pojištěncům na plavání ve formě:

Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky. Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.

Plaveckého kurzu.

Kurzu plavání rodičů s dětmi nebo vaničkování (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Více informací na stránkách pojišťovny.

Vystavíme vám na vyžádání daňový doklad o platbě kurzu, pro vaší pojišťovnu, postačí požádat emailem na g.holankova@gmail.com, případně požádat na naší recepci.