Příspěvky pojišťoven

Pro příspěvek pojišťovně musíte překládat originální doklad o zaplacení.

V případě, že platíte hotově plavecký kurz na recepci, je tímto dokladem účtenka z pokladny!

V případě, že jste platili přes bankovní účet, prosím pošlete nám mail s prosbou, že chcete vystavit fakturu. Do mailu prosím uveďte fakturační údaje na koho fakturujeme a za jaké dítě. Faktura Vám bude vystavena a připravena na recepci. 

1. OZP

Příspěvek na plavání rodičů s dětmi

Od ledna 2010 dochází k úpravě programu Plavejte s OZP. Oborová zdravotní pojišťovna dává v tomto roce možnost čerpat příspěvek rodičům s dětmi od 1 do 7 let v jakémkoliv bazénu v celé České republice bez ohledu na region, roční období a provozní dobu. Příspěvek až do výše 500 Kč lze uplatnit na předplatní vstupenky do bazénů nebo na velmi oblíbené kurzy plavání rodičů s dětmi. Tímto způsobem chce OZP podpořit zdravotní prevenci v rodinách a dobrý motorický vývoj dětí, které jsou dnes ohroženy mnoha civilizačními riziky - především stále menším množstvím pohybu.

Příspěvek ve výši 500 Kč/rok můžete využít na:

 • nákup předplatní vstupenky do jakéhokoliv bazénu v ČR, poskytujícího tyto služby na základě povolení příslušných orgánů
 • kurzy plavání rodičů s dětmi

Podmínky čerpání:

 • příspěvek je určen dětem-pojištěncům OZP ve věku od 1 do 7 let
 • pro čerpání příspěvku je nutné doložit originální účetní doklad o zaplacení, vystavený v roce 2010
 • příspěvek lze čerpat pouze jednorázově na jednu z nabízených možností
 • o příspěvek je možné žádat

Požadované doklady:

 • vyplněná "Žádost o příspěvek na plavání rodičů s dětmi"
 • originální účetní doklad o zaplacení vybrané aktivity

Jak příspěvek získáte?

 • po úhradě vybrané aktivity si nechte vystavit účetní doklad, který si uschovejte
 • k vyplněnému formuláři "Žádost o příspěvek na plavání rodičů s dětmi", který naleznete na našich www.ozp.cz v sekci "Formuláře - Zdravotní programy" (hledejte na hlavní stránce) nebo na našich pobočkách či kontaktních místech, přiložte originální účetní doklad o zaplacení vybrané aktivity a vše musí být doručeno nejpozději do konce roku zdravotní pojišťovně k proplacení na adresu: OZP, odd. úhrad, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 (do data platnosti příspěvku lze předat i osobně na kterémkoliv konktaktním místě OZP)

Podrobnější informace se dozvíte na infolince 261 105 555 nebo na kontaktních místech OZP.

OZP si vyhrazuje právo měnit obsah, organizační zajištění i dobu trvání všech programů fondu prevence.

2. VoZP

Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let.

Za účelem podpory zdravého vývoje kojenců a batolat zařazuje VoZP ČR příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000,-Kč na rok, nejvýše však do limitu prokázaných nákladů. Dítě i rodič musí být pojištěnci VoZP ČR.

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady:

 • žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu zde, nebo získat na pobočce VoZP ČR),
 • originál dokladu o úhradě kurzu,
 • potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - musí obsahovat číslo pojištěnce (rodné číslo) dítěte a rodiče, příjmení, jméno, razítko a podpis zástupce organizace.

Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věku.

VoZP ČR poskytne příspěvek 500,-Kč 1 x ročně, maximálně však do výše prokázaných nákladů, na cvičení rodiče s malými dětmi v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi. Podmínkou proplacení je potvrzení o uhrazení kurzu a identifikační údaje pořádající organizace.

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady:

 • žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu zde, nebo získat na pobočce VoZP ČR),
 • originál dokladu o úhradě kurzu,
 • potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - musí obsahovat číslo pojištěnce (rodné číslo) dítěte a rodiče, příjmení, jméno, razítko a podpis zástupce organizace

3. VZP