Sůl nebo chlór?

Chlór versus slaná voda

Aneb výhody a nevýhody obou postupů.

Bazén používající desinfekci na bázi chloru (chlorovaný bazén):
Bazén, který v pravidelných intervalech je desinfikován např.chlornanem- přípravkem, který do bazénové vody dostává chlor, který účinně likviduje bakteriální znečištění.

Výhody:

 • Výborná účinnost proti bakteriím a virům
 • Při dodržování dávkování malé riziko pro plavce

 • Ověřená a lety vyzkoušená metoda desinfekce s přesným dávkováním technologií

 • Desinfekce běžně používaná i v domácnostech nebo k sanaci studní (SAVO)

 • Vyhláškou stanovené přesné hranice kolik smí roztok obsahovat látky v ukazatelích volný a vázaný chlór.

Nevýhody:

 • Nebezpečí v podobě druhotných projevů desinfekce (trichloraminy)
 • Klasický bazénový "odér" (chloraminy)signalizuje přílišný obsah vázaného chloru a špatnou ventilaci bazénové haly

Závěrem:
Bazény využívající chlorovou desinfekci vody přímím dávkováním technologií v podobě např. chlornanu jsou vyzkoušenou variantou desinfekce vody, která je při dodržování všech pravidel účinná a zdraví lidí neškodná.

Bazén používající desinfekci na bázi soli (slaný bazén, mořský bazén):
Bazén, kde plnicí voda je smíchána v přesném poměru s mořskou solí (NaCl-chlorid sodný) a kde se chlor obsažený v soli uvolňuje do vody elektrolýzou. Jedná se tedy vlastně o bazén desinfikovaný chlórem, kdy se chlor dostává do vody bazénu jinou cestou než přímou z dávkovače. Obsah soli v mořské vodě činí cca 3,5%. Pseudomořská voda je udržována v koncentraci cca 0,5% soli tedy na hranici přibližně fyziologického roztoku.

Výhody:

 • Legionella nemá ráda slané prostředí
 • Potlačuje růst mikrobů
 • Má aseptické účinky-není to absolutní
 • Je šetrnější k pokožce-nedochází k "louhování" pokožky
 • Nezpůsobuje alergické reakce a červenání a pálení očí• Pozitivně působí na kožní onemocnění (se kterým se nesmí do veřejného bazénu chodit!!!)

Nevýhody:

 • Zpravidla podceněné množství soli a tím nedostatečně ošetřená voda
 • Při podcenění dávkování soli dochází k bakteriální kontaminaci a neúčinnosti desinfekce

 • Problém při nutnosti střídat desinfekční prostředek

 • Uvolnění chlorovodíku do prostředí

Závěrem:
Bazén používající slanou vodu je bazén používají chlorovou desinfekci. Chlor se do vody dostává jinou cestou než přímím dávkováním technologií, ale je ve vodě přítomen. V bazénech se slanou vodou je třeba větší obezřetnosti a pečlivosti v hlídání množství chloru, protože dávkování soli nemusí být tak přesné jako dávkování technologii v podobě chlornanu či jiného obdobného přípravku. Může pak dojít k poklesu schopnosti chloru likvidovat bakterie a tím dojde ke kontaminaci vody.

Ve slaných bazénech se standardně měří úroveň volného i vázaného chloru a vztahují se na tyto bazény stejná pravidla. Není pravdou, že slaný bazén používá bezchlorovou technologii.