Proč plaveme

Od šesti měsíce věku dítěte začínáme plavat v bazénu (30°C) a využíváme přirozené reflexy kojence (zatajení dechu při styku obličeje s vodou) při potápění.

Klademe důraz na klidné a trpělivé vedení instruktorkami, které dohlíží, aby maminka (tatínek, pečující osoba) správně manipulovala s děťátkem při plavání i na suchu a aby nedošlo k jeho poškození, ale naopak k podpoře všestranného rozvoje dítěte.

Pobyt ve vodě a přítomnost blízké osoby děťátku i rodiči přináší radost. Výhodou, ovšem v některých případech i nevýhodou, je vedení rodičů. Dobrý vztah dítě-rodič může vést ke zvýšení efektivity výkonu, dítě je klidnější a jistější. Mnohdy však více než rodič využívá vzájemné důvěrné znalosti dítě. Svým chováním se domáhá ústupků a odvádí pozornost od jemu nepříjemných momentů učení. Proto by měl být rodič trpělivý, láskyplný a důsledný ve vztahu k dítěti a to jak ve vodě tak i na souši.


Proč plavat s dětmi

• Snahou kojeneckého plavání je navodit šťastné pocity a radost dítěte z pohybu ve vodě a přispět ke zlepšení jeho psychomotorického vývoje

• Otužování (3x menší nemocnost plavajících dětí než neplavců)

• Příznivé ovlivnění srdečně-cévního systému

• Zvýšení vitální kapacity plic, kvalitnější dýchání, funguje celá plocha plic

• Zlepšení střevní činnosti (pohyb nožiček a břišních svalů masíruje bříško a preventivně působí proti zácpě a větříkům)

• Odstranění vad držení těla

• V porovnání s dětmi, s nimiž se neplave, jsou plavající děti zdravější, pohybově zdatnější, lépe jedí a spí

• Pěstování hygienických a výchovných návyků

• Hra dětem umožní získat cit pro pohyb ve vodě, naučí je orientovat se v ní, potápět se, dýchat do vody, udržet se na hladině v poloze na zádech a splývat

• Rozvoj vůle, vytrvalosti a kázně

• Zpestření denního režimu rodičů i dětí

• Příprava na vstup do kolektivu...