Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi v Říčanech

Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi v Říčanech

Dětské pohybové aktivity s Petrou. 

Všemi smysly mazané, pohybem doplněné, písničkami oživené.

Dětské pohybové aktivity pro podporu rozvoje senzomotorických, psychomotorických, pohybových a sociálních dovedností.

1. SKUPINA Nelezoucí děti 4 - 8 měsíců

Čtvrtek od 11:00 do 11:30

2. SKUPINA Začínající lezci 8 - 12 měsíců

Čtvrtek od 11:30 do 12:00

Cvičení povede certifikovaná MŠMT akreditovaná lektorka Petra Tomášková, která absolvovala mimo jiné Akreditovaný kurz a akreditovaný workshop MŠMT - pohybové aktivity pro děti od 6 měsíců do 3 let.

Náplň lekce:

  • Uvítací část pomocí pohybových říkanek
  • Pohybová část za doprovodu písniček
  • Seznamování se s různými sportovními pomůckami
  • Překážková dráha

Kontakt pro registrace

775 147 332
Facebook

Kontaktní formulář